Profil linków

Profil linków jest to ogólny obraz wszystkich odnośników, jakie prowadzą do danej witryny. Istotnym parametrem jest jakość tego profilu, która określana jest między innymi przez źródło pochodzenia linków, a także sposoby ich wyświetlania (np. kwestia typu anchorów).

Analiza profilu linków powinna ponadto uwzględniać autorytet domeny (strony, na której link się znajduje – im wyżej w wynikach wyszukiwania i częściej odwiedzana, tym link jest bardziej jakościowy), powiązanie tematyczne pomiędzy witrynami, a także linki drugiego stopnia.

W kwestii budowania profilu linków bardzo istotną kwestią jest ich zróżnicowanie, a więc:

  • pochodzenie z różnych typów stron – wśród których wymienić możemy między innymi: katalogi, prywatne zaplecza, artykuły sponsorowane, fora, media społecznościowe, komentarze czy linki partnerskie;
  • z różnymi parametrami rel – tu wyróżniamy trzy podstawowe typy: nofollow, ugc i spnsored, jednakże bardzo cenne są linki bez tego parametru, traktowane jako dofollow, co każe botom podążać za nimi celem odkrycia nowych treści;
  • w oparciu o zdywersyfikowane anchory – w tym exact match (zazwyczaj zakotwiony na frazie kluczowej), partial match (zwykle odmienione słowo kluczowe), generic (bez frazy, za to często z CTA), branded (z nazwą marki lub strony), naked (URL wklejony bezpośrednio w tekst).

Jeśli spełnione zostaną powyższe warunki, wówczas cały profil linków posiada wysoką jakość i wygląda na wygenerowany naturalnie, co jest dobrze oceniane przez algorytmy Google.

Profil linków może i powinien być analizowany przez narzędzia do tego przeznaczone, takie jak: Google Search Console, Ahrefs czy Majestic.