UTM

UTM (z ang. Urchin Tracking Module) odnosi się do fragmentu kodu znajdującego się na końcu adresu URL. Jego celem jest śledzenie skuteczności danej podstrony oraz monitorowanie na niej ruchu. Parametr URL pozwala śledzić skuteczność kampanii w Internecie na różnych kanałach. Umożliwia on dokładną analizę tego, w jaki sposób użytkownicy dotarli na daną stronę internetową, czy jak reagują na kampanie reklamowe.

Parametry UTM – sprawdź, dlaczego ich potrzebujesz

Tagi UTM pozwalają na poznanie cennych danych, które umożliwiają m.in. optymalizację strategii marketingowych, tym samym zwiększając ich efektywność. W tym celu podstawą jest wykorzystanie pięciu standardowych parametrów UTM, które można dołączyć do URL:

  • utm_source – identyfikuje źródło ruchu, np. newsletter, wyszukiwarkę, kanały social media,
  • utm_medium – określa medium, czyli typ źródła ruchu, np. e-mail, ruch organiczny, ruch płatny,
  • utm_campaign – pozwala na nazwanie konkretnej kampanii reklamowej lub promocyjnej,
  • utm_term – stosowany głównie w płatnych kampaniach wyszukiwania, pozwala na śledzenie konkretnych słów kluczowych,
  • utm_content – używany do różnicowania podobnych treści lub linków w ramach tej samej kampanii. Ułatwia testowanie A/B i optymalizację treści.

Po dodaniu linków z parametrami UTM do kampanii wszystkie dane, które z nich pochodzą są automatycznie zbierane i analizowane przez Google Analytics lub inne narzędzia do analizy ruchu internetowego. Pozwala to na szczegółową analizę efektywności kampanii, dostosowywanie strategii marketingowych w czasie rzeczywistym i maksymalizację efektów działań promocyjnych.

Dzięki parametrom UTM możliwe jest nie tylko ocenianie skuteczności poszczególnych kampanii, ale także optymalizacja założonego budżetu, co oczywiście przekłada się na większą efektywność działań promocyjnych i lepsze zrozumienie zachowań użytkowników.