Wróć

DNS

DNS, czyli System Nazw Domen (ang. Domain Name System), to usługa umożliwiająca komunikację pomiędzy użytkownikami a serwerami w sieci. Jej główną funkcją jest przekształcanie bardziej zrozumiałych dla człowieka nazw domen, takich jak „google.com”, w numeryczne adresy IP, takie jak „172.217.16.206”, które są używane do identyfikacji urządzeń w sieci Internet.

Obecnie korzystanie bez systemu DNS byłoby bardzo utrudnione. Każdy z użytkowników sieci zamiast wpisywania uproszczonej nazwy domeny, musiałby wpisać jej adres IP: 77.55.142.42. Przed wprowadzeniem DNS, każde urządzenie podłączone do sieci było identyfikowane za pomocą pliku o nazwie HOSTS, który zawierał mapowania między nazwami hostów a ich adresami IP. Jednak z rosnącą liczbą podłączonych urządzeń system ten stał się niewydajny i trudny w zarządzaniu.

DNS jest systemem rozproszonym i hierarchicznym, co oznacza, że nie jest zależny od pojedynczego serwera czy lokalizacji, co zwiększa jego odporność na awarie oraz ataki. W jego skład wchodzą różne typy serwerów, które pełnią określone role. Najważniejsze z nich to:

  • Serwery korzenne (root servers) – odpowiadają za kierowanie zapytań do odpowiednich serwerów nazw TLD (top-level domain), jak .com, .net, .org.
  • Serwery TLD – zarządzają domenami najwyższego poziomu i kierują zapytania do serwerów nazw poszczególnych domen.
  • Serwery nazw domen (domain name servers) – bezpośrednio odpowiadają za przyporządkowanie nazw do adresów IP w ramach swoich domen.

Jak działa serwer DNS?

  • Użytkownik wpisuje w przeglądarce adres witryny internetowej.
  • Przeglądarka przesyła zapytanie do serwera DNS z prośbą o zwrócenie adresu IP dla wybranej witryny internetowej.
  • Serwer DNS w odpowiedzi zwraca adres IP serwera, do którego przypisana jest wskazana witryna internetowa.
  • Przeglądarka łączy się z danym serwerem o określonym adresie IP prosząc o wyświetlenie strony dla domeny.

DNS jest więc fundamentem, na którym opiera się dostęp do zasobów internetowych. Jego zdolność do szybkiego i efektywnego przetłumaczenia nazw domen na adresy IP pozwala na płynne i intuicyjne korzystanie z Internetu.

Przeczytaj powiązane artykuły