Wróć

Współczynnik konwersji

Współczynnik konwersji to wskaźnik określający liczbę użytkowników, którzy dokonali konwersji (zgodnie z ustalonym przez markę celem) w obrębie strony internetowej, w stosunku do wszystkich odwiedzających tę witrynę. Jest jednym z najważniejszych wskaźników efektywności biznesowej w obszarze digital.

Współczynnik konwersji najczęściej przedstawia się procentowo, zgodnie ze wzorem:

osoby, które dokonały konwersji / osoby, które odwiedziły stronę * 100%

To właśnie dzięki wskaźnikowi konwersji podmioty z branży e-commerce mają okazję oszacować, czy kampania reklamowa przynosi zamierzone rezultaty (na tej podstawie możliwe jest między innymi wyliczenie kosztu pozyskania jednego klienta). Statystyki zebrane w toku wyliczeń współczynnika konwersji mogą i powinny być podstawą do podejmowania dalszych decyzji – zarówno tych związanych z działaniami bieżącymi (konkretna kampania), jak i dotyczących strategii promocyjnej w dłuższym okresie.

Konwersją mogą być różne działania, do których chcemy przekonać osobę przechodzącą na naszą stronę internetową, np. podanie danych kontaktowych, pobranie pliku, czy rejestracja za pomocą formularza, aczkolwiek najczęściej pod pojęciem konwersji kryje się bezpośrednio sprzedaż produktu lub usługi. Warto jednak podkreślić, że nie istnieje coś takiego jak jedna optymalna wartość wskaźnika konwersji dla każdego podmiotu – różnorodność branż i produktów każe doświadczonym analitykom każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie. Szacuje się, że większość firm w Internecie oscyluje w granicach 2-10% współczynnika konwersji.