Target group

Target group, czyli inaczej grupa docelowa, to wszystkie osoby i podmioty o określonych cechach, do których marka kieruje swoją komunikację i wśród których chce być rozpoznawana.

Target group stanowi bardzo szerokie pojęcie z uwagi na fakt, że istnieje wiele osób i firm, wśród których dana marka chce gruntować swój pożądany wizerunek. Jednak jest to najczęściej grupa bardzo zróżnicowana, do której nie da się w całości skutecznie dotrzeć jednym przekazem. Z tego powodu działania komunikacyjne powinny opierać się o segmentację grupy odbiorców.

Jak sama nazwa wskazuje, segmentacje target group to dzielenie targetu na mniejsze grupy w oparciu o ściśle określone kryteria. Liczba i rodzaj kryteriów uwzględnionych w podziale zależy od wielu czynników, w tym od wielkości targetu, oferowanego asortymentu oraz dysponowalnego budżetu na reklamę. Ogólna zasada głosi, że im bardziej zawężony względem konkretnych cech target group, tym łatwiej dotrzeć do jego przedstawicieli z pasującym do nich przekazem.

Target group stanowią zazwyczaj potencjalni klienci marki, jednak mogą w jej obrębie znaleźć się także pracownicy firmy (PR wewnętrzny), a nawet konkurenci – wszystko zależy od charakteru kampanii reklamowej, jaką marka zamierza uruchomić.