Wróć

Analityka internetowa

Analityka internetowa to całość działań w zakresie zbierania danych, ich analizowania i wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji dotyczących działalności marki online. Obejmuje swoim zakresem nie tylko popularne narzędzia analityczne, ale także ludzi, procesy i zasoby, którzy uczestniczą w wyciąganiu wniosków na podstawie zebranych w toku analizy danych.

Celem analityki internetowej jest takie dostosowanie wszelkich działań marki w Sieci, aby były one zbieżne z potrzebami i oczekiwaniami jej grupy docelowej. Pierwszym krokiem jest zatem przeanalizowanie targetu – tego, jakich treści poszukuje, jak je konsumuje, jaka jest jego ścieżka do konwersji. Na tym etapie kluczowa jest umiejętność zadawania odpowiednich pytań i na tej podstawie wyciąganie wniosków dotyczących zwyczajów konsumentów. Bardzo pomocne są tutaj narzędzia analityczne – zarówno te badające zachowania użytkowników w obrębie witryny, jak i te dotyczące wpisywanych przez nich słów kluczowych. Należą do nich między innymi Google Analytics, Google Search Console, Semstorm, Ahrefs, czy Hotjar (lub ich odpowiedniki).

Kolejnym krokiem jest obróbka uzyskanych informacji i wystosowanie rekomendacji dotyczących tego, w jaki sposób marka powinna projektować swoje działania w Internecie. Mogą one obejmować zarówno język komunikacji, jak i sposób dystrybucji treści (w tym kanały dotarcia). Wnioski powinny także uwzględniać ewentualne elementy do poprawy w obrębie strony internetowej marki – tak by była jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom i zgodna z zasadami user experience.

Ostatnim krokiem jest wdrożenie zmian, mierzenie ich skuteczności oraz ciągła optymalizacja – tak, aby marka jeszcze lepiej trafiała w specyficzne potrzeby wyselekcjonowanych grup docelowych i osiągała lepsze wskaźniki konwersji.