Wróć

CPA

CPA (z ang. Cost per Action) to termin używany w marketingu internetowym, który odnosi się do modelu rozliczeniowego, w którym reklamodawcy płacą tylko za konkretną akcję dokonaną przez potencjalnego klienta. Akcja ta może mieć różny charakter – zapisanie się do newslettera, pobranie aplikacji czy dokonanie zakupu.

CPA – jak obliczyć koszt jego działania?

Koszt działania w modelu CPA (Cost per Action) oblicza się według stosunkowo prostego wzoru. Jest to suma wydatków na reklamę podzielona przez liczbę konkretnych akcji wykonanych przez użytkowników. Załóżmy, że wydaliśmy 5000 zł na kampanię reklamową, w której wyniku 100 użytkowników dokonało zakupu produktu (czyli klienci wykonali daną akcję). W tym przypadku koszt uzyskania jednej akcji będzie wynosił 50 zł.

Co wpływa na koszt CPA?

Na koszt CPA wpływa m.in. rodzaj danej akcji. Wartość Cost per Action może znacząco różnić się w zależności od tego, jaką czynność wykonał użytkownik. Mniej wymagające działania – takie jak zapis do newslettera, może mieć niższy CPA. Natomiast bardziej skomplikowane akcje – takie jak dokonanie zakupu, może wiązać się z wyższym CPA. Skuteczność kampanii reklamowej i jej zdolność do przyciągania odpowiedniej grupy docelowej również wpływa na liczbę konwersji i ostateczny koszt CPA.

CPA jest szeroko stosowany w marketingu internetowym – zwłaszcza w kampaniach mających na celu generowanie leadów, sprzedaż, zapisy na wydarzenia czy pobranie aplikacji. Model ten jest szczególnie popularny wśród e-commerce i w branżach, gdzie działania klienta są łatwo mierzalne.