Wróć

Marketing internetowy (e- marketing)

Marketing internetowy (e-marketing) – to ogół działań marketingowych marki prowadzanych za pośrednictwem globalnej sieci Internet. Marketing internetowy zawiera w sobie wszystkie aktywności związane ze wzrostem świadomości marki (również marki osobistej), jej pozycjonowaniem, promowaniem jej wartości i podejmowanych działań oraz bezpośrednio ze sprzedażą produktów i usług. Najczęściej korzysta z narzędzi takich jak: Social Media Marketing (w tym Social Media Ads), Google Ads, E-mail marketing, Content Marketing czy Video Marketing.

Charakterystyczną cechą e-marketingu jest wysoka dynamika interakcji z odbiorcą komunikatów, co jest istotną zmianą w stosunku do marketingu tradycyjnego, gdzie komunikacja odbywała się jednostronnie, a wiedza o kliencie była ograniczona. Marketing internetowy korzysta bowiem z wielu narzędzi do bieżącego monitorowania grupy docelowej, jej zachowań oraz skuteczności działań marki w Sieci, co daje szansę na ciągłe optymalizowanie wdrażanych aktywności w ramach poszczególnych kampanii. Wszystkie te dane zapewnia pogłębiona analityka internetowa.

Marketing internetowy, w odróżnieniu od marketingu tradycyjnego, zapewnia również niemal nieograniczony (globalny) zasięg działania, znacznie większe możliwości personalizacji komunikatów i generuje stosunkowo niskie koszty dotarcia do jednego odbiorcy. Najczęściej pozwala również precyzyjnie określać liczbę osób, do których dociera przekaz.

Warto jednak podkreślić, że e-marketing w żaden sposób nie zastępuje, choć w znaczącym zakresie uzupełnia działania marketingowe marki znane z kanałów offline.