Wróć

Google Tag Manager

Google Tag Manager, czyli Menedżer Tagów Google to narzędzie, które pozwala na łatwe zarządzanie skryptami, czyli aktualizowanie kordów śledzenia (a także powiązanych fragmentów kodu) zwanych tagami. Możemy to robić zarówno w obrębie witryny, jak i w aplikacji mobilnej. Narzędzie to jest udostępniane przez Google w formie bezpłatnej.

Konto utworzone w GTM składa się z określonej struktury, w obrębie której znajdują się:

  • kontenery – poszczególne kody wdrażane na stronie, których zadaniem jest przechwytywanie skryptów, ponadto pozwalające połączyć stronę z panelem Google Tag Manager,
  • tagi (skrypty) – elementy znajdujące się w strukturze kontenerów, pozwalające na przesyłanie danych ze strony (często tworzone w celu przekazywania informacji do narzędzi zewnętrznych, takich jak Google Analytics),
  • reguły – warunkujące uruchomienie tagów,
  • zmienne – wykorzystywane w regułach i tagach, przechowujące wartości ulegające zmianie w czasie.

Głównymi zaletami narzędzia GTM jest możliwość szybkiego wdrożenia kodów, za pomocą których chcemy coś mierzyć (nawet bez posiadania większej wiedzy programistycznej), a także obecność wszystkich skryptów w jednym miejscu. Dużymi atutami Google Tag Manager są ponadto opcje testowania tagów przed ostatecznym wdrożeniem oraz możliwość przywrócenia poprzednich wersji kontenera (przydatna zwłaszcza wówczas, gdy coś przestanie działać poprawnie).