Wróć

Orphan page

Orphan page – czyli inaczej osierocona strona, do której nie prowadzą żadne wewnętrzne odnośniki w serwisie www. Odnalezienie tego typu witryny przez użytkownika czy roboty wyszukiwarek jest bardzo trudne.

Osierocone strony oraz ich problematyczność

Osierocone strony mogą pozostać nieodkryte zarówno przez użytkowników, jak i wyszukiwarki internetowe – w tym Google. W rezultacie użytkownik nie ma  możliwości dotarcia do ważnych stron internetowych oraz do zawartych w nich informacji. Roboty wyszukiwarek również omijają osierocone strony, czego skutkiem jest brak ich zeskanowania, zindeksowania i wyświetlania w wynikach wyszukiwania SERP.

Orpahn page może również powodować problemy takie jak:

  • utrudnione przekazywanie wartości PageRank między witrynami,
  • negatywne odczucia użytkownika co do witryny,
  • niska jakość osieroconych stron,
  • przepalony budżet skanowania (ang. crawl budget)

Jak znaleźć osierocone strony?

Aby znaleźć osierocone strony w serwisie internetowym, można wykorzystać kilka metod:

  1. Użycie specjalistycznych narzędzi takich jak np. Google Search Console, które zidentyfikują strony nieposiadające wewnętrznych linków.
  2. Sprawdzenie map witryny, które często zawierają listę wszystkich stron w serwisie. Można ją następnie porównać z linkami znalezionymi przez narzędzia SEO, aby zidentyfikować brakujące połączenia.
  3. Sprawdzenie ruchu na poszczególnych stronach za pomocą Google Analytics. Witryny z niskim wskaźnikiem lub całkowicie bez ruchu mogą być osierocone.
  4. W małych witrynach można czasami ręcznie sprawdzić, czy istnieją strony, do których nie prowadzą żadne linki.

Proces mający na celu wykrycie orpah page zazwyczaj jest bardzo czasochłonny – zwłaszcza dla dużych witryn internetowych. Wymaga również wiedzy technicznej.