performance_top_img.svg

Performance Funkcjonalny

To nasza autorska formuła strategii
efektywnościowej w ramach performance
marketingu. Rozwija biznes bardziej niż tradycyjne podejście.
Jest odpowiedzią na konieczność bardziej przemyślanych działań firm i marek Internecie, w związku z coraz większą konkurencyjnością. W Internecie – pomimo, że jest nieskończony – jest coraz ciaśniej. Chcąc wygrać trzeba działać mądrzej.

Czym jest Performance
Funkcjonalny?

Performance Funkcjonalny poprawia całościowe doświadczenia użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie
promo_graph_1.svg
1

Co zakładamy?

Konkretne, pożądane i policzalne akcje użytkowników są skutkiem całościowych doświadczeń użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie, a nie tylko jednostkowych doświadczeń i pojedynczych punktów styku.
2

Jak działamy?

Projektujemy i optymalizujemy całościowe doświadczenia użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie, tak by zakończyły się konkretną, pożądaną i policzalną akcją (np. zakupem, wypełnieniem formularza, zostawieniem danych kontaktowych, zapoznaniem się z określonym komunikatem czy inną aktywnością). Stosując metodykę funkcjonalną projektujemy i optymalizujemy wszystkie ścieżki użytkownika w Internecie, a nie tylko pojedyncze fragmenty i elementy. W ten sposób zachowujemy użytkownika w centrum uwagi dbając o jego całościowe doświadczenia.
3

Jaki jest efekt?

Wdrażając funkcjonalne podejście w performance marketingu do kreowania wzrostu, poprawiamy całościowe doświadczenia użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie. To przynosi trwałe efekty poprawy efektywności biznesu.
Bo tylko całościowe doświadczenia użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie skutkują trwałym wzrostem biznesu Marki. A nie tylko chwilowym. Przeczytaj wiecej o Performance Funkcjonalnym

Performance Funkcjonalny [PF] to formuła strategii marketingowej w ramach efektywnościowego marketingu digitalowego [ang. performance marketing].

Formuła funkcjonalna performance marketingu, w odróżnieniu od tradycyjnego marketingu efektywnościowego skupia się na realnym i trwałym wzroście biznesu marki/firmy, a nie tylko szybkiej sprzedaży.

Tradycyjny performance marketing koncentruje się na reklamie internetowej opartej na tzw. efektywnościowym modelu rozliczeń, czyli rozliczaniu za osiągnięcie pożądanej akcji użytkowników. Reklamie realizowanej w różnych kanałach i za pomocą różnych narzędzi. Czasami każdy z nich traktowany jest indywidualnie, niezależnie od pozostałych, a czasami na dany kanał patrzy się z uwzględnieniem pozostałych. W każdym jednak przypadku istota polega na bezpośredniej reklamie internetowej rozliczanej za osiągnięcie pożądanej akcji użytkowników (np. ilość wejść na stronę www, ilość kliknięć w daną informację, wielkość zasięgu, częstotliwość kontaktu z reklamą, ilość konwersji, etc). Wiele firm bazuje na tradycyjnym performance marketingu przekonanych, że jest to najszybszy, choć niekoniecznie najtańszy, sposób na szybką sprzedaż.

Performance Funkcjonalny reprezentuje holistyczne spojrzenie na customer journey mające finalnie zakończyć się pożądanym rezultatem w postaci konkretnej akcji użytkownika. Performance Funkcjonalny postrzega bowiem konkretną, pożądaną i policzalną akcję użytkownika jako skutek całościowego doświadczenia użytkownika z marką i jej produktami w Internecie. Doświadczenia mającego miejsce często w wielu miejscach w Internecie i często niemal jednocześnie – „bycie” w „innym” miejscu w Internecie to dziś bowiem kwestia jednego lub kilku kliknięć.

Performance Funkcjonalny projektuje i optymalizuje całą ścieżkę doświadczeń użytkownika z marką oraz jej produktami w Internecie, uwzględniając wiele jej aspektów. Ponieważ optymalizacja funkcjonalna dotyczy całej ścieżki użytkownika, Performance Funkcjonalny uwzględnia wiele punktów styku użytkownika z marką i jej produktami – tak by użytkownik miał jak najlepsze wrażenie z tych kontaktów, otrzymał odpowiednie informacje oraz sprawnie, bez trudu i zbędnych czynności mógł zakończyć ją pożądaną akcją.

Użytkownik niejednokrotnie przechodzi przez różne kanały i miejsca w Internecie, doświadczając kontaktu z marką i jej produktami, ale jego podróż niestety nie kończy się oczekiwanym rezultatem. Performance Funkcjonalny skupia się na optymalizacji całej ścieżki użytkownika (nie tylko tej dotyczącej optymalizacji bezpośredniej reklamy), tak by jego droga zakończyła się pożądaną akcją. Dlatego projektowanie i optymalizacja całej ścieżki użytkownika wymaga ciągłej analizy user experience badającej zachowania użytkowników. W szczególności wykorzystuje się do tego celu narzędzia do zbierania danych jakościowych, w tym np. takie jak heat mapy, nagrywanie sesji użytkownika, etc. Rezultatem badań UX jest ciągła optymalizacja customer journey, a także usług reklamowych pod kątem doświadczeń użytkownika. To podstawowa różnica funkcjonalnej strategii performance’owej w stosunku do klasycznej. Różnicę tę szczególnie wyraźnie widać w przypadku zarządzania internetowym lejkiem sprzedaży.

Ramowa metodologia funkcjonalnej formuły projektowania i optymalizacji oraz zarządzania ścieżką użytkownika opiera się na 5 filarach:

  1. dogłębne rozumienie kontekstu biznesowego oraz ekonomiki biznesu marki/firmy, a także strategii marki i jej komunikacji;
  2. analizie digitalowej pod kątem marketingowych działań efektywnościowych dla marki/firmy;
  3. wdrożeniu metod badawczych zachowań użytkowników user experience (UX);
  4. doborze narzędzi oraz technik digitalowych pod kątem marketingu efektywnościowego dla marki/firmy;
  5. egzekucji strategii performance marketingu z uwzględnieniem jej zgodności ze strategią marki i jej komunikacji, wspartej i nadzorowanej zaawansowaną analityką internetową i badaniami UX;

Tylko takie podejście gwarantuje ciągłą optymalizację wyników ekonomicznych, a w rezultacie osiąganie zakładanych celów biznesowych.

Stosując w praktyce ramową metodologię funkcjonalnej formuły zarządzania ścieżką użytkownika, Performance Funkcjonalny całościowo optymalizuje i projektuje customer journey, opierając się modułowej konstrukcji w zakresie samych narzędzi i technik digitalowych pod kątem marketingu efektywnościowego. Zarządza ścieżką użytkownika uwzględniając i wykorzystując poszczególne moduły formuły funkcjonalnej, takie jak: (i) Analityka internetowa; (ii) User Experience; (iii) SEO/SXO; (iv) kampanie Ads (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, display, inne); (v) Content Marketing; oraz (vi) Social Media.

Performance Funkcjonalny to strategia efektywnościowa koncentrująca się na całościowym doświadczeniu użytkownika z marką i jej produktami w Internecie, mającym ostatecznie skutkować oczekiwanym rezultatem w postaci konkretnej, pożądanej akcji użytkownika. Koncepcja formuły funkcjonalnej reprezentuje podejście holistyczne. To zasadnicza zmiana w stosunku do tradycyjnego paradygmatu.

Formuła funkcjonalna performance marketingu optymalnie rozwija biznes. „Funkcjonalny” znaczy skupiający się na budowaniu biznesu. To doskonała strategia marketingowa dla dowolnego biznesu, w szczególności dla e-commerce. Firmy, które w praktyce prowadzą i zarządzają działaniami efektywnościowymi marki w digitalu zgodnie z formułą funkcjonalną, uzyskują znacząco większy wzrost sprzedaży w porównaniu do tych, które bazują na podejściu tradycyjnym.

Performance Funkcjonalny poprawia całościowe doświadczenia użytkownika z Marką i jej produktami w Internecie

Wypełnij brief i umów się na bezpłatną
konsultację strategiczną, która pomoże
rozwinąć Twój biznes

Funkcjonalny model wzrostu biznesu
obrazuje poniższa infografika

promo_graph_2.svg

Dlaczego Performance Funkcjonalny działa
lepiej
niż tradycyjne podejście?

  Tradycyjne podejście Performance Funkcjonalny
Orientacja na cele biznesowe
Uwzględnianie w orientacji na cele biznesowe strategii Marki
Uwzględnianie w orientacji na cele biznesowe strategii komunikacji Marki
Analiza digitalowa
Uwzględnianie w analizie digitalowej strategii Marki
Uwzględnianie w analizie digitalowej strategii komunikacji Marki
Uwzględnianie wszystkich punktów styku użytkownika z Marką (Customer Journey)
Dywersyfikacja narzędzi
Kontrola nad wydatkami
Elastyczność reklam i działań
Nadzór analityki internetowej nad procesem egzekucji
Nadzór analizy UX nad procesem egzekucji
Mierzalność efektów
     

Formuła funkcjonalna działa!

1993%

wzrostu fraz TOP 3

mojzdrowyfutrzak.elanco.com

1700%

więcej przychodów

magmac.pl

758%

wzrostu interakcji w serwisie

7rsa.pl

100%

wykonanie planu sprzedaży w II etapie inwestycji

osiedleozon.pl

Wypełnij brief i umów się na bezpłatną
konsultację strategiczną, która pomoże
rozwinąć Twój biznes

Formuły funkcjonalnej! V Filarów ramowej metodologii

Nasza funkcjonalna strategia poprawy efektywności biznesu opiera się na 5 filarach.

Orientacja na biznes Działaniami wprowadzającymi są dogłębne zrozumienie kontekstu biznesowego oraz ekonomiki biznesu marki/firmy, a także strategii marki i jej komunikacji. Jest to niezwykle kluczowy etap w formule Funkcjonalnej. Strategia marki Strategia komunikacji marki Mimo, że formuła wywodzi się z performance marketingu, to do analizy podchodzimy digitalowo pod kątem marketingowych działań efektywnościowych dla marki/firmy. Daje nam to pogląd na wszystkie prowadzone działania w Internecie. Analiza Digitalowa Mimo, ze formuła wywodzi się z performance marketingu, to do analizy podchodzimy digitalowo pod kątem marketingowych działań efektywnościowych dla marki/firmy. Daje nam to pogląd na wszystkie prowadzone działania w Internecie. Wdrożone metody badawcze z dziedziny User Experience pozwalają nam na określenie zachowań użytkowników w danym serwisie. Połączenie danych jakościowych i ilościowych daje nam dużo wniosków, co powinniśmy ulepszyć na witrynie. Metody Badawcze UX I I II II Narzędzia i techniki digitalowe III IV Egzekucja Ostatni etap to egzekucji strategii performance marketingu z uwzględnieniem jej zgodności ze strategią marki i jej komunikacji, wspartej i nadzorowanej zaawansowaną analityką internetową i badaniami UX. V Analityka internetowa Analityka UX
Orientacja na biznes Metody Badawcze UX Egzekucja Strategia marki Analityka internetowa Strategia komunikacji marki Analityka UX Narzędzia i techniki digitalowe Analiza Digitalowa Działaniami wprowadzającymi są dogłębne zrozumienie kontekstu biznesowego oraz ekonomiki biznesu marki/firmy, a także strategii marki i jej komunikacji. Jest to niezwykle kluczowy etap w formule Funkcjonalnej. Wdrożone metody badawcze z dziedziny User Experience pozwalają nam na określenie zachowań użytkowników w danym serwisie. Połączenie danych jakościowych i ilościowych daje nam dużo wniosków, co powinniśmy ulepszyć na witrynie. Ostatni etap to egzekucji strategii performance marketingu z uwzględnieniem jej zgodności ze strategią marki i jej komunikacji, wspartej i nadzorowanej zaawansowaną analityką internetową i badaniami UX. Mimo, ze formuła wywodzi się z performance marketingu, to do analizy podchodzimy digitalowo pod kątem marketingowych działań efektywnościowych dla marki/firmy. Daje nam to pogląd na wszystkie prowadzone działania w Internecie. Mimo, ze formuła wywodzi się z performance marketingu, to do analizy podchodzimy digitalowo pod kątem marketingowych działań efektywnościowych dla marki/firmy. Daje nam to pogląd na wszystkie prowadzone działania w Internecie. I II III IV V

Moduły Performance Funkcjonalnego tworzące kompletny ekosystem obszaru wzrostu biznesu Marki. Każda składowa rzutuje na pozostałe.

Analityka internetowa

Dobrze prowadzona analityka internetowa pozwala na trafne podjęcie decyzji biznesowych oraz poprawnie alokować budżet do promocji Marki/firmy i jej produktów w Internecie. Ponadto pozwala na badanie zachowań użytkowników.

User Experience

Użyteczność strony jest niezwykle ważna, jeśli chcesz, by potencjalni Klienci czuli się na niej dobrze. Regularne badania użytkowników pozwalają zmniejszyć współczynnik odrzuceń i zwiększyć współczynnik konwersji.

SEO/SXO

Google w Polsce posiada 98% udziałów wyszukiwarek internetowych, a ruch organiczny jest tym najbardziej lojalnym, dlatego warto zadbać o prawidłową optymalizację strony internetowej pod wyszukiwarki Google.

Kampanie płatne Ads

Kampanie płatne Ads są idealnym narzędziem jeśli zależy Ci na szybkim dotarciu do swoich potencjalnych klientów. W zależności od potrzeb Marki/firmy dobieramy odpowiednie narzędzia (Google Ads, Social Media Ads, Linkedin Ads).

Content Marketing

Content marketing realizowany w prawidłowy sposób jest w stanie zwiększyć zaangażowanie użytkowników oraz prowadzić do wzrostu współczynnika konwersji. Ponadto stawia Markę/firmę w roli eksperta danej branży.

Social Media

Social Media są jednym z nieodłącznych elementów promocji Marki/firmy w Internecie. Budowanie zaangażowanej społeczności w Social Media pozwala na stworzenie między innymi lojalnych klientów, którzy z chęcią wrócą do Ciebie.
promo_graph_4.svg

Te Marki już nam zaufały i generują wysokie zyski