Wróć

Click-through rate (CTR)

Click-through rate (CTR), zwany inaczej współczynnikiem klikalności, to współczynnik obrazujący, jak często użytkownicy klikają w dany obiekt, najczęściej reklamę umieszczoną w Sieci (np. w ramach Facebook Ads lub Google Ads). Click-through rate może dostarczać nam wielu cennych informacji na temat prowadzanych działań reklamowych, w tym odnośnie do skuteczności dobranych słów kluczowych czy wyselekcjonowanej grupy docelowej.

CTR oblicza się dzieląc liczbę kliknięć reklamy przez liczbę jej wyświetleń, a następnie mnożąc uzyskany wynik przez 100%. Dla przykładu, jeśli w naszą reklamę kliknięto 8 razy, a była ona wyświetlona 100 razy, to współczynnik klikalności wynosi 8%. Wysoki CTR oznacza, że zarówno grupa docelowa, jak i słowa kluczowe oraz sama kreacja zostały poprawnie dobrane – użytkownicy chętnie klikają w reklamę. Natomiast niski CTR może świadczyć o tym, że któryś z wyżej wymienionych obszarów wymaga poprawy. Natomiast ocena kampanii i wyciąganie wniosków z konkretnych wskaźników, w tym CTR, jest zadaniem doświadczonego analityka, bowiem nie dla każdego produktu dana wysokość współczynnika będzie oznaczała to samo (tym bardziej że sam cel kampanii może być inny – niekoniecznie ukierunkowany na kliknięcia).