SSL

Secure Sockets Layer (SSL), to protokół sieciowy, odpowiadający za zabezpieczenie komunikacji między serwerem, a przeglądarką internetową. Robi to poprzez szyfrowanie transmisji danych (zwłaszcza tych określanych jako informacje poufne), jakie dobrowolnie udostępniamy w Sieci na przykład poprzez formularze. Do danych podlegających szczególnej ochronie należą hasła, adresy e-mail czy dane kontaktowe.

Co do zasady nie powinno się udostępniać swoich danych za pomocą witryny, która nie posiada zabezpieczenia w formie protokołu SSL, ponieważ mogą być one w bardzo łatwy sposób przechwycone i dostać się w niepowołane ręce. SSL dba bowiem o to, by zabezpieczać wszelkie informacje specjalnymi kluczami, robiąc to w obu kierunkach.

Jak rozpoznać, czy protokół SSL działa na danej stronie?

Najłatwiej sprawdzić pasek adresu URL – jeśli zaczyna się przedrostkiem https://, to witryna jest bezpieczna. Często dodatkowo po lewej stronie od URL-a możemy zaobserwować ikonkę zamkniętej kłódki. To także znak, że SSL został w tym serwisie prawidłowo wdrożony, co – oprócz szyfrowania – ma także pozytywny wpływ na UX i SEO, a także pomaga w integracji strony z Facebookiem i kampanią produktową Google Ads.

Dostępne są różne rodzaje certyfikatów SSL, które różnią się poziomem zabezpieczenia. Im lepsze zabezpieczenie za pomocą SSL chce się wdrożyć, tym wyższy jest wymagany poziom uwierzytelnienia firmy, która jest właścicielem danej witryny.