Wróć

ROAS

ROAS, czyli zwrot wydatków na reklamę (z ang. Return On Ad Spend) to jeden z najważniejszych współczynników informujących o skuteczności kampanii i jeden z najistotniejszych kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Mierzy stosunek wygenerowanych przychodów względem nakładów poniesionych na konkretną reklamę. Przy czym za pomocą ROAS można mierzyć efektywność zarówno pojedynczej kampanii, jak i działań realizowanych w określonym, także dłuższym horyzoncie czasowym.

Return On Advertising Spend jest powszechnie wykorzystywany w analityce internetowej, w szczególności do mierzenia skuteczności kampanii PPC. W przeciwieństwie do wskaźnika ROI może on mierzyć wpływ emisji konkretnej reklamy na przychody firmy w danym okresie, co pozwala podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kontynuowania emisji poszczególnych reklam.

Zasadniczo im wyższy ROAS, tym skuteczniejsza jest dana kampania. Przykładowo Return On Advertising Spend na poziomie 2:1 oznacza, że dana kampania marka zarobiła 2 złote z 1 złotówki zainwestowanej w tejże kampanii. W praktyce jednak ocena tego, czy dany ROAS jest na zadowalającym poziomie, zależy od marży zysku.

ROAS jest na tyle powszechnym wskaźnikiem miary efektywności kampanii, że w ramach inteligentnego określania stawek w Google Ads możemy sami określić Return On Advertising Spend, który nas interesuje i do tej stawki docelowej algorytm będzie dążyć (optymalizować stawki).