Core Web Vitals

Core Web Vitals to zaprezentowane przez Google trzy podstawowe zbiory wskaźników, które mają sprawdzać, czy dana strona internetowa jest przyjazna użytkownikowi (odpowiednio skonfigurowana pod względem UX). Obecnie Core Web Vitals wchodzą w skład czynnika rankingowego Google – odpowiadają za rankowanie pod względem jakości stron, obok takich czynników jak przystosowanie do urządzeń mobilnych, zabezpieczenia SSL czy wytyczne dotyczące natrętnych reklam. Zatem każdy właściciel witryny powinien na poważnie podejść do optymalizacji strony na podstawie CWV.

Core Web Vitals, jako zbiór metryk określających jakość strony, skupiają się na trzech podstawowych obszarach ich funkcjonowania:

  • Largest Contentful Paint (LCP) – czyli czas, jaki upływa od początku ładowania się trony, aż do momentu załadowania się najcięższego jej elementu.
  • First Input Delay (FID) – czyli czas, w jakim przeglądarka jest w stanie odpowiedzieć na interakcję użytkownika ze stroną.
  • Cumulative Layout Shift (CLS) – metryka określająca skumulowane przesunięcia układu, które występują od rozpoczęcia ładowania strony w obszarze Above the Fold.

Wielkość wszystkich tych wskaźników można sprawdzić w narzędziach udostępnionych przez Google, takich jak Google PageSpeed Insights, Google Search Console czy DevTools w przeglądarce Chrome.