Raportowanie wartości Klienta – nowa funkcja Google Ads

| Veneo Performance | SEM

Wszystko wskazuje na to, iż funkcja projektowana i testowana przez Google od blisko roku niebawem trafi na konta użytkowników Google Ads. Mowa o „Wartości Kliena – funkcji, która zaciekawi przedsiębiorców planujących swoje działania marketingowe.

Budowa lojalności klientów to temat doskonale znany przedsiębiorcom. Nawet niewielkie marki planując swoją strategię marketingową, starają się wyróżnić na tle konkurencji i przekształcić raz pozyskanego użytkownika w klienta lojalnego wobec brandu, czyli w klienta o większej wartości. Jest to niezwykle istotne, ponieważ bardzo często spory procent sprzedaży generowany jest właśnie przez tę niewielką grupę klientów powracających.

Dlaczego CLV (Customer Lifetime Value) jest tak istotny? Można powiedzieć, że CLV zmienia sposób postrzegania tematu pozyskiwania Klientów przez przedsiębiorców. Odpowiednio przeprowadzona analiza finansowa pod kątem CLV może pomóc w optymalizacji wydatków na pozyskanie najbardziej dochodowych klientów, co w szerszej perspektywie może okazać się lepszą strategią niż obniżanie kosztów pozyskiwania klientów jednorazowych.

Co znajdziemy w widoku „Wartość Klienta” w panelu Google Ads?

Na ten moment wiemy, że funkcja przede wszystkim pozwala na ocenę wartości lojalności klientów. Robi to, porównując wartości jednorazowych klientów do powracających. Istnieje także możliwość określenia cech powracających klientów w oparciu o takie parametry jak dane demograficzne, lokalizacje, typ urządzenia i odbiorców o podobnych zainteresowaniach. Raport pozwala również na określenie zmian wartości klienta z upływem czasu. Statystyki będą dotyczyły ostatnich 12 miesięcy, a wszystkie informacje zostaną przedstawione w zagregowany i zanonimizowany sposób. Panel podzielony zostanie na 3 segmenty:

  • Klienci najbardziej wartościowi – 25% powracających użytkowników o najwyższej łącznej wartości konwersji
  • Klienci o średniej wartości – 75% pozostałych powracających użytkowników o łącznej wartości konwersji mniejszej od najbardziej wartościowych klientów
  • Klienci jednorazowi – użytkownicy, którzy zrealizowali tylko jeden zakup.

W ramach każdego z segmentów będą do dyspozycji takie parametry jak:

  • Średni okres zaangażowania klienta w kontakt z firmą
  • Liczba klientów
  • Odnotowane konwersje
  • Średnia wartość konwersji
  • Średnia łączna wartość konwersji

Jakie są wymagania Google, aby uzyskać dostęp do funkcji?

Przede wszystkim wymagana będzie poprawna konfiguracja globalnego tagu witryny oraz tagu pozwalającego na rejestrację konwersji z zakupu na stronie, wraz z wartością konwersji. (Dowiedz się czym jest współczynnik konwersji i jak go optymalizować). Prezentowane statystyki będą opierały się na danych historycznych, dlatego kampania Google Ads będzie musiała być aktywna przez co najmniej 15 miesięcy, aby funkcja była dla niej dostępna. Istnieje również przypuszczenie, że niektórzy reklamodawcy nie będą mieli wglądu do raportu Wartości Klienta ze względu na niską liczbę konwersji. Póki co jednak, Google nie określiło minimalnej liczby konwersji.

W czym pomoże analiza danych Google Ads dotycząca wartości klienta?

W oparciu o uzyskane dane będzie można optymalizować kampanie reklamowe Google Ads pod kątem dostosowywania stawek, kierowania reklam czy dopasowania odbiorców. Informacje zebrane w raporcie pozwolą na bardziej świadome podejmowanie decyzji biznesowych, w odniesieniu do inwestycji oraz rozwijania konkretnych segmentów. Można mieć także nadzieję, że w przyszłości Google rozbuduje panel oraz możliwości z nim związane, umożliwiając np. tworzenie niestandardowych grup odbiorców w oparciu o konkretne segmenty.

Kiedy funkcja „Wartość Klienta” pojawi się w panelu Google Ads?

Raport Wartości Klienta nie został jeszcze oficjalnie udostępniony dla wszystkich kont reklamowych, jednak dla części reklamodawców funkcja może być już widoczna w panelu. Aby sprawdzić jej dostępność, należy zalogować się na konto Google Ads, a następnie przejść do zakładki „Narzędzia i ustawienia”. Wartość Klienta powinna być widoczna w kolumnie „Pomiar skuteczności”.